Om Marius

Marius Duhović Hafstad er for tiden stipendiat i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hans dokotorgrad handler om hvordan organisasjoner påvirker ansattes helse og velvære. Mer spesifikt hvordan organisasjonskultur og arbeidsmiljø påvirker ansattes engasjement, stress og endringsvillighet. For å analysere dette brukes avanserte kvantitative metoder som for eksempel strukturelle ligningsmodeller, og nettverks- og clusteranalyser. 

Før doktorgraden har han arbeidet som konsulent for flere bedrifter. Du kan lese hans CV her. Ellers blir det på fritiden alt for mange hobbyer og alt for lite tid – hobbyer som klatring, musikk, skriving og lesing. 

Kontaktinformasjon

© Copyright - Marius Hafstad