Om Marius

Marius Hafstad er for tiden stipendiat i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hans dokotorgrad handler om hvordan organisasjoner påvirker ansattes helse og velvære. Mer spesifikt hvordan organisasjonskultur og arbeidsmiljø påvirker ansattes engasjement, stress og endringsvillighet. For å analysere dette brukes avanserte kvantitative metoder som for eksempel strukturelle ligningsmodeller, og nettverks- og clusteranalyser. 

Før doktorgraden har han arbeidet med reklame, salg, employer branding, rekruttering og forbedring av prosesser. Du kan lese hans CV her. Ellers blir det på fritiden alt for mange hobbyer og alt for lite tid – hobbyer som klatring, musikk, skriving og lesing. 

Kontaktinformasjon

© Copyright - Marius Hafstad