Marius Hafstad - logo

Om dette nettstedet

Denne nettsiden er ment å bidra med kunnskap om effektive arbeidsplasser gjennom tiltak som kan skape resultater og som samtidig bidrar til gode arbeidsforhold. Det er nemlig ikke sånn at dette er et dikotomt enten-eller-forhold hvor man må velge mellom det ene eller det andre. Man kan skape gode resultater og robuste relasjoner.

Dette betyr at innholdet er særdeles rettet mot ledere og HR-ansvarlige som har mulighet til å påvirke organisasjonen, men andre ellers interesserte lesere er mer enn velkomne.  

Om fagbloggen

Fagbloggen dreier seg hovedsakelig rundt tre artikkelserier.

Den første serien handler om organisasjonsklima, hva det er og hvorfor det er viktig. Vi vil blant annet se nærmere på hvordan ledere og HR-ansvarlige kan bruke kunnskap om organisasjonsklima som en ressurs til å skape produktivitet og et godt arbeidsmiljø.

Den andre serien handler om engasjement, stress og endring. Hvordan vi skal forstå dette og hva ledere og HR-ansvarlige kan gjøre for å skape engasjerte og endringsvillige ansatte som opplever mindre jobbstress.

Den tredje serien handler om hvordan vi kan forstå arbeidspsykologi og arbeidspsykologiske verktøy, hvorfor ting fungerer/ikke fungerer og hvordan vi kan bruke datadrevne verktøy for å få mer kunnskap om egen organisasjon.

“Evidence-based practice is what distinguishes I/O practice [les: industri- og organisasjonspsykologi] from the fads and outright frauds that populate the marketplace for consulting services aimed at organizations. Anyone can be a consultant to organizations. Good I/O psychology practice is based on solid science. That is a major competitive advantage”

– Steve W.J. Kozlowski (s.1386, Handbook of Organizational Psychology, 2012).