Marius Hafstad - logo

Om dette nettstedet

Denne nettsiden er ment å bidra med kunnskap om effektive arbeidsplasser gjennom tiltak som kan skape resultater og som samtidig bidrar til gode arbeidsforhold. Det er nemlig ikke sånn at dette er et dikotomt enten-eller-forhold hvor man må velge mellom det ene eller det andre. Man kan skape gode resultater og robuste relasjoner.

Dette betyr at innholdet er særdeles rettet mot ledere og HR-ansvarlige som har mulighet til å påvirke organisasjonen, men andre ellers interesserte lesere er mer enn velkomne.  

Om fagbloggen

Fagbloggen dreier seg hovedsakelig rundt tre hovedtemaer.

Det første temaet handler om prosessene og betingelsene som grupper, organisasjoner og ledere setter for de ansatte. For eksempel, hva er organisasjonsklima og hvorfor mener forskere at dette er viktig? Hva sier forskning om måten vi jobber på i grupper og team? 

Det andre temaet handler individet på arbeidsplassen. Vi vil blant annet se nærmere på tema som engasjement, stress og endringsvillighet. Hvordan vi skal forstå disse “fenomenene” og hva kan ledere og HR-ansvarlige gjøre for å skape engasjerte og endringsvillige ansatte som opplever mindre jobbstress?

Det tredje temaet handler om hvordan vi kan forstå arbeidspsykologi og arbeidspsykologiske verktøy, hvorfor ting fungerer/ikke fungerer og hvordan vi kan bruke data for å få mer kunnskap om egen organisasjon.

“Evidence-based practice is what distinguishes I/O practice [les: industri- og organisasjonspsykologi] from the fads and outright frauds that populate the marketplace for consulting services aimed at organizations. Anyone can be a consultant to organizations. Good I/O psychology practice is based on solid science. That is a major competitive advantage”

– Steve W.J. Kozlowski (s.1386, Handbook of Organizational Psychology, 2012).